NIBIO satser stort i Trøndelag

Lars Bendik Austmo ved NIBIO Steinkjer søker etter nye kolleger.
Lars Bendik Austmo ved NIBIO Steinkjer søker etter nye kolleger.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har opprettet en ny forskningsstasjon i Steinkjer, hvor det skal forskes på blant annet klimavennlig ku og sau, foredling av granplanter, rotråte i skog, samt ny kunnskap om forurensning i jord og vann.

NIBIO lyser derfor ut åtte kompetansestillinger med lokalisering i Steinkjer. Lars Bendik Austmo, leder for NIBIO i Steinkjer, er svært entusiastisk til den grønne satsingen som nå foregår i Trøndelag.

– Det er stor politisk vilje til å satse på grønne arbeidsplasser i regionen. Vi har en ambisjon om å bli en Trøndersk forskningsstasjon med stort regionalt nettverk og internasjonal relevans, i skjæringspunktet mellom landbruk, skog, klima og miljø.

Fagkompetansen som bygges opp i Steinkjer går som hånd i hanske med satsingen på bioøkonomi som nylig ble lansert i Trøndelag fylkeskommunes nye verdiskapingsstrategi.

– Vi ønsker å være en del av broen mellom primærnæringene og de ulike teknologi- og innovasjonsmiljøene i Trondheim – til det beste for regionens og landets grønne satsing, sier NIBIO-lederen.

Fremmøtte under lansering NIBIO Steinkjer. Foto

Innovasjonscampus vil legge til rette for ny forskning og innovasjon

Austmo ser også frem til samarbeidet med de andre aktørene på Innovasjonscampus Steinkjer.

– Vi skal snart inn i Innovasjonscampus og møte de andre aktørene. Ikke bare har vi skrevet under en leiekontrakt, men en kontrakt på samhandling. Det at de andre aktørene også har gjort det samme, gjør at vi starter en ganske unikt miljø hvor alt ligger til rette for at vi skal få den koblingen av de ulike fagmiljøene.

De ser blant annet på klimagassutslipp i husdyholdet, som Austmo tror at de har noe potensiale opp mot husdyrmiljøet på Nord universitet.

– Det vil bli ny forskning og ny innovasjon, og det gleder vi oss veldig til.