Nord bygger ny forskningslab i Steinkjer

Laboratoriene brukes både til forskning og undervisning. Foto
Laboratoriene brukes både til forskning og undervisning. (Foto: Morten Stene)

Styret for Nord universitet bevilget nylig 5 millioner kroner til grønn infrastruktur Steinkjer.

Det er strategisk viktig å utvide laboratoriearealet på Steinkjer med en egen forskerlab. Dette vil understøtte forskningsaktivitet og rekruttering av vitenskapelig personell, som igjen er en forutsetning for å kunne utvide master- og doktorgradsprogrammet ved FBA [Fakultet for biovitenskap og akvakultur] til å omfatte terrestrisk økologi og husdyrfag på Steinkjer, står det i styrepapirene til Nord universitet  (sak nr. 13/19).

LABENE: En forutsetning for masterutdanninger, sier Geir Næss, Nord universitet. Foto

LABENE: En forutsetning for masterutdanninger, sier Geir Næss, Nord universitet. (Foto: Morten Stene)

Terrestrisk økologi er læren om livsbetingelser, samspill mellom artene, miljøfaktorer og andre økologiske forhold på landjorden.

Langsiktig satsing

– Det er gledelig og en forutsetning for vår satsing på master- og doktorgradsutdanning, sier førsteamanuensis Geir Næss, som er leder for faggruppen husdyr, produksjon og velferd, fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet.

Øker samarbeidspotensialet med NIBIO

– Dette er også en viktig del av samarbeidspotensialet med NIBO som vi blir samlokalisert med på innovasjonscampus til sommeren, sier Næss. Spesielt gledelig er det at NIBIO har prosjekter innen husdyrfag i Steinkjer. Jeg er overbevist om at dette vil bli en vinn-vinn-situasjon både for NIBIO og Nord universitet.

Diginn

Også forskningssatsingen Diginn (Digital innovasjon og økologisk bærekraft) vil styrkes gjennom dette.

– Det landbruksfaglige miljøet sin ekspertkunnskap økologi og sirkulær økonomi er en viktig for innovasjonsforskningen, sa professor Arild Aspelund, fra handelshøgskolen og forskningssatsingen Diginn nylig.

 

Artikkelen ble først publisert på NN24 13.februar 2019. Foto og tekst av Morten Stene