Nord oppretter nettverk for urban forskning på InnoCamp

Professor Olof Stjernström informerer de fremmøtte på Nord universitet om Urbinn.
Professor Olof Stjernström informerer de fremmøtte på Nord universitet om Urbinn.

I forbindelse med samlokaliseringen på InnoCamp, tar nå fagmiljøet i geografi og samfunnsplanlegging initiativ til å opprette et nettverk for forskning på små og mellomstore byer.

Forskningsinitiativet har fått navnet Urbinn, og onsdag 29.mai informerte noen av forskerne på Nord universitet om nettverket og hva de tenker om temaet.

Det finnes mange akademiske miljøer og forskningsinstitutter i Norge som har urbane spørsmål i fokus. Hvorfor velger man da å skape et nettverk og forskningsmiljø for dette her på Steinkjer?

– En betydelig del av Norges befolkning bor i mellomstore byer, og det er et landskap som ikke har blitt forsket like mye på. I Steinkjer har vi gode forutsetninger for å skape et nettverk for urban forskning, spesielt med tanke på de unike ressursene og kompetansen som vi snart vil ha på InnoCamp, sier Olof Stjernström, professor for fakultetet for samfunnsvitenskap på Nord universitet.


Forskningsinititativet Urbinn vil omhandle planlegging som prosess, utforming av bymiljøer, forholdet mellom form og funksjon i mindre urbane miljøer, sosial dynamikk og utvikling på slike steder, materielle og ressursmessige betingelser – og sist men ikke minst samspillet mellom slike steder og naturområdene, de rurale områdene og storbyene i omgivelsene.