Nord satser på forskningslaboratorier på InnoCamp

Martin Olsen og Knut Inge Brattaker hos Byggmesteran er i full gang med å bygge nye forskningslaboratorier på InnoCamp.
Martin Olsen og Knut Inge Brattaker hos Byggmesteran er i full gang med å bygge nye forskningslaboratorier på InnoCamp.

Entreprenørfirmaet Byggmesteran er i gang med å bygge ni moderne forskningslaboratorier på InnoCamp Steinkjer.

– Studentene ved Nord har allerede tilgang til fine undervisningslaboratorier. De nye labene skal brukes til forskning, forteller Tomm Sandmoe, eiendomssjef ved Nord universitet.

Tomm Sandmoe, eiendomssjef i Nord universitet.

Nord universitet og InnoCamp Steinkjer ønsker å ta en posisjon som et nasjonalt fyrtårn innen bioøkonomi og den blå-grønne næringa. Som et ledd i denne satsingen bygges det ni nye forskningslaber på InnoCamp.

– Byggingen av labene ble lagt ut på anbud, og det var tett konkurranse mellom tre tilbydere, forteller Sandmoe.

– Byggmesterans erfaring og kompetanse var utslagsgivende for at de vant konkurransen.

Sammen med elektrikere fra Semi Elektro, rørleggere fra T-Rør og Aircomfort Trøndelag AS på ventilasjonsløsninger, er Byggmesteran i full gang med å gjøre tre klasserom om til ni forskningslaber.

– Labene skal brukes av mastergradsstudenter, stipendiater og forskere ved både Nord universitet og ved NIBIO, forteller Sandmoe.

Oppdraget skal være ferdig 1. juli.