Skip to content

Nord-studenter best i landet på gjennomføring

InnoCamp-eksteriør-022

Nord universitet, med campus på blant annet InnoCamp Steinkjer, er det universitetet hvor flest studenter fullfører studiene sine til normert tid. 

Det er Database for høyere utdanning (DBH) som har sett på gjennomføringen av bachelorgrader på ti universitet i Norge. 

58,73 prosent av studentene som startet på sin utdanning ved Nord fullførte bachelorstudiene sine på tre år. Det var den norske nettavisen for høyere utdanning, Khrono som omtalte denne studien først.

Prorektor ved Nord universitet Levi Gårseth-Nesbakk sier til Khrono at Nord universitet har mange profesjonsstudier med en tydelig faglig profil, men at han synes det er vanskelig å peke på én enkeltårsak til disse tallene.

— Det er visse trekk ved Nord universitet som gir oss mulighet til å komme tettere på studentene. Vi har mange studiesteder med mindre kull og mindre klasser, noe som gir større nærhet til studentene og at de lettere blir sett, sier han.

Det understrekes at tallene er foreløpige tall, og at de endelige tallene er klare den 15. februar.