Skip to content

Nord-studenter gir råd til regjeringen

Distriktsenteret inviterte Nord-studentene til å mene noe om framtidas Distrikts-Norge. Fv, Rådgiver Torbjørn Wekre, Distriktssenteret; Kirsten Bjerkestrand Sørby og Engebret Norderhus, studenter ved Nord universitet og Anne Irene Myhr, Distriktssenteret.
Distriktsenteret inviterte Nord-studentene til å mene noe om framtidas Distrikts-Norge. Fv, Rådgiver Torbjørn Wekre, Distriktssenteret; Kirsten Bjerkestrand Sørby og Engebret Norderhus, studenter ved Nord universitet og Anne Irene Myhr, Distriktssenteret.

70 studenter mente noe om framtidas Distrikts-Norge da Distriktssenteret inviterte til pizza og «quiz» i InnoCamp.

– Dette var over all forventing, sier rådgiver Anne Irene Myhr, Distriktssenteret, når hun oppsummerer innsamlingen av synspunkter om framtidas Distrikts-Norge. Vi har fått mange svar og det lille jeg har sett av svar så langt, virker de både grundige og reflekterte. Størst utfordringen var at vi holdt på å gå tom for pizza.

Gøy å mene noe

– Dette var gøy, sa Kirsten Bjerkestrand Sørby og Engebret Norderhus, begge studenter ved Nord universitet. Det er veldig OK å få si sin mening om framtidas Norge.

Studenten ble utfordret på følgende spørsmål

  • Hva skal til for gjøre Distrikts-Norge mer bærekraftig?
  • Hvilken betydning kan digitaliseringen ha for Distrikts-Norge?
  • Hvilke jobbmuligheter har du i Distrikts-Norge med ditt studievalg?
  • Hvilke ressurser kan du som student være i fremtidig utvikling av lokalsamfunn?
  • Hvilke muligheter opplever du at Distrikts-Norge kan tilby deg?
  • Hvilke kvaliteter kan gjøre Distrikts-Norge mer attraktivt?

Takk til studenten

– Vi fikk ideen til opplegget på en nettverkslunsj tidligere i år, når studentforeningene presenterte seg, sier  Myhr.  Så har vi diskutert litt med studentrepresentantene for å finne et hensiktsmessig tidspunkt og opplegg.

En stor takk til studentene, både de som har svart på spørsmålene og de som har gitt oss gode råd om opplegget.

– Dette bør flere gjøre

– Dette er noe vi ser muligheter for å bruke i andre sammenhenger også, sier rådgiver Torbjørn Wekre, Distriktssentet. Studenter er en spennende ressurs, og slike «eksperimenter» burde være  aktuelt for andre også, både i og utenfor i InnoCamp. Vi deler gjerne være erfaringer hvis noen ønsker det.

Distriktenes ungdomspanel

Distriktenes ungdomspanel skal gi råd til regjeringen i aktuelle saker som for eksempel integrering, psykisk helse og frafall i videregående skole. Panelet består av ti ungdommer fra de ulike fylkene i Norge, og møtes fire ganger i året. Mellom samlingene hentes det  innspill og forslag fra ungdom på andre måter også. Seansen i InnoCamp var et slik opplegg.

Les mer om ungdommens distriktspanel