Skip to content

Nord universitet tilbyr bachelor i sirkulær bioøkonomi på InnoCamp

Geir Næss og Torstein Alfred Gustavsen ved Nord universitet gleder seg over det nye bachelorstudie i sirkulær bioøkonomi.
Geir Næss og Torstein Alfred Gustavsen ved Nord universitet gleder seg over det nye bachelorstudie i sirkulær bioøkonomi.

– Utdanningen er et svar på samfunnets behov og er noe næringslivet etterspør, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Bærekraft, gjenbruk og verdiskaping av fornybare ressurser er mer aktuelt enn noensinne. Det grønne skiftet blir beskrevet som en megatrend, og behovet for mer kompetanse om sirkulær bioøkonomi er sterkt voksende over hele verden.

Rektor Hanne Solheim Hansen forteller at den nye utdanningen svarer på samfunnets behov og er noe næringslivet etterspør.

Sammen med næringslivet har Nord universitet nå utviklet en bachelor i sirkulær bioøkonomi som skal dekke mye av samfunnets behov for ny kompetanse på dette området. Studiet starter opp til høsten ved studiested InnoCamp Steinkjer

 

– Denne nye bachelorutdanningen i sirkulær bioøkonomi er utviklet i tett dialog med næringslivet i våre regioner, nettopp for å gjøre den så relevant som mulig. Det gjør oss trygg på at den vil gi endringskompetanse som arbeidslivet trenger, sier en fornøyd rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

Les mer: https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Nord-universitet-tilbyr-bachelor-i-sirkulaer-biookonomi.aspx

 

Andrea Nogva, daglig leder ved InnovArena i Rørvik, mener det nye studiet er et viktig tilbud for en voksende næring.

En utdanning som matcher næringslivets behov

– Bacheloren i sirkulær bioøkonomi er virkelig en utdanning i tida og som matcher behovene i vår næring godt, sier Andrea Nogva, daglig leder i InnovArena AS i Nærøysund.

 

Les intervju med Nogva her: https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/En-utdanning-som-matcher-naeringslivets-behov.aspx