Skip to content

Ønsker regjeringens satsing på Bionova til InnoCamp

Ønsker Bionova til InnoCamp: Fra venstre Tove Hatling Jystad (Mære landbruksskole), Øyvind Skogvold (SINTEF), Susanne Bratli (Innherred regionråd), Arve Løberg (Nord universitet), Per Olav Tyldum (stortingsrepresentant Sp), Bodil Vekseth (Steinkjer næringsselskap), Anne Berit Lein (ordfører), Håvard Belbo (T:lab og InnoCamp) og Lars Bendik Austmo (NIBIO)
Ønsker Bionova til InnoCamp: Fra venstre Tove Hatling Jystad (Mære landbruksskole), Øyvind Skogvold (SINTEF), Susanne Bratli (Innherred regionråd), Arve Løberg (Nord universitet), Per Olav Tyldum (stortingsrepresentant Sp), Bodil Vekseth (Steinkjer næringsselskap), Anne Berit Lein (ordfører), Håvard Belbo (T:lab og InnoCamp) og Lars Bendik Austmo (NIBIO)

Stortingsrepresentant Per Olav Tyldum (Sp) besøkte tirsdag InnoCamp Steinkjer. Her hadde han et møte om mulig lokalisering av regjeringens nye satsing Bionova til InnoCamp Steinkjer.

I statsbudsjettet for 2022 er det satt av 30 millioner kroner til en ny satsing for at klimaavtalen mellom staten og landbruket skal oppfylles. Hovedgrepet i dette er å etablere Bionova – som skal finansiere og koordinere ulike tiltak. Nå utredes mulighetene for å legge denne satsingen til Steinkjer og InnoCamp. På møtet tirsdag deltok ordfører Anne Berit Lein og representanter fra Nord universitet, NIBIO, SINTEF, Steinkjer næringsselskap, T:lab, Innherred regionråd og Mære landbruksskole. Tyldum var godt fornøyd med det han synes var et produktivt møte.

InnoCamp er en naturlig plassering

– Nå skal vi få opp et nytt innovasjonsselskap som skal knyttes til landbruket. Det skal skje i løpet av andre halvår neste år, og Steinkjer er en helt naturlig plass å legge et slikt senter til. Landbruksmiljøet her er sterkt, og et Bionova-senter bør kobles opp mot det eksisterende landbruksmiljøet på InnoCamp og Mære landbruksskole, sier Tyldum. Han er tydelig imponert over det som er skapt i og rundt InnoCamp.

– Først og fremst er det et fantastisk lag her, en utrolig samling med ressurspersoner og funksjoner. Jeg oppdager nye ting hver gang jeg er på besøk. I tillegg er jeg imponert over en ordfører som raskt responderer og tar en rolle i dette, forteller Tyldum.

Bionova skal bidra til utvikling av næringsvirksomhet i Norge, reduksjon i utslipp av klimagasser og særlig til binding av karbon. Bionova skal sikre utvikling av bioøkonomien knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk. Tiltak skal innrettes slik at det gir bønder med ulike driftsstørrelser og driftsformer i alle deler av landet reell mulighet til å motta midler til klimatiltak på sin egen gård.

Med Bionova vil regjeringen bidra til å oppfylle avtalen mellom staten og landbruket om kutt i klimagassutslipp. Bionova skal bidra til finansiering av klimatiltak i landbruket. Regjeringspartiene Ap og Sp har fått med seg SV på satsingen gjennom avtalen om årets statsbudsjett, og det understrekes at Bionova skal finansieres utenfor jordbruksavtalen

Relevant kompetanse

Øyvind Skogvold, forskningsleder i SINTEF, var en av møtedeltakerne. Han sier kompetansen og samarbeidet i Steinkjer gjør at dette er en god plass for Bionova.

– SINTEF, NIBIO og Nord universitet har et unikt samarbeid om bioøkonomi, og vi ser at sammen med resten av partnerskapet med InnoCamp og Mære landbruksskole, så er det mye relevant kompetanse her for satsningen som er foreslått. Det er i liten grad avklart hva Bionova skal være, men vi kan bistå med innspill om hvordan et sånt verktøy kan utvikles og bli til noe som er nyttig for næringsaktørene i land-, hav- og skogbruk.

– Trøndelag har også et unikt fortrinn med å være en region som er sterk på havbruk, skogbruk og jordbruk, sier Skogvold.

Stasjonsleder i NIBIO, Lars Bendik Austmo, er enig med Skogvold om at kompetansen i Steinkjer er relevant for Bionova.

– SINTEF og NIBIO har som nasjonale forskningsinstitutt mye å bidra med og mange innspill til hva Bionova bør/skal være. Vi er til stede mange steder i landet, men den samlingen vi ser av kompetanse i InnoCamp og de strategiske satsningene vi alle har med utgangspunkt i Steinkjer, er veldig relevant dersom Steinkjer blir valgt som sted for å etablere Bionova, sier han.

Oppglødd ordfører

Ordfører Anne Berit Lein var meget fornøyd med møtet, og mener at det viktigste nå er å finne ut hva Bionova skal være, sørge for at den blir komplementær til dagens ordninger og legge til rette for at satsingen blir en del av det allerede sterke miljøet i bygdenes by.

– De ulike miljøene som er samlet her er veldig riktige for å bygge opp denne satsningen, sier ordfører Lein.

Hun mener at summen av Nord universitet, SINTEF og NIBIO er helt unik. 

– Vi er virkelig heldig som har alle samlet under samme tak. I tillegg har vi flere sentrale aktører innen landbruk og skogbruk her, og tett på miljøet har vi også Mære landbruksskole som har blitt en nasjonal spydspiss innen flere områder. Vi har mange ideer på hva Bionova kan bli og ønsker å være med på å stake ut kursen videre. Det er viktig å lytte til eksisternede fagmiljø, avslutter ordføreren.