Samfunnsfaglig slagkraft med 16 nye ansatte i SINTEF InnoCamp

– SINTEF InnoCamp styrker SINTEFs samfunnsfaglige slagkraft, sier forskningssjef Anne Rita Bakken, SINTEF Teknologiledelse.
– SINTEF InnoCamp styrker SINTEFs samfunnsfaglige slagkraft, sier forskningssjef Anne Rita Bakken, SINTEF Teknologiledelse.

SINTEF blir et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter når 16 ansatte fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) nå går over til avdelingen for Teknologiledelse. De 16 ansatte skal inngå i en helt ny forskningsgruppe kalt SINTEF InnoCamp.

Trøndelag Forskning og Utvikling fusjonerte med SINTEF 1. januar. Nå er det klart at de 16 ansatte fra Steinkjer-instituttet blir med inn i en ny forskningsgruppe i avdelingen for Teknologiledelse i SINTEF Digital. Den nye forskningsgruppen skal hete InnoCamp, oppkalt etter samhandlingsarenaen der forskerne fortsatt skal holde til. TFoU var et regionalt forankret samfunnsvitenskapelig institutt, og jobbet med innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor. Nå tar de ansatte med seg denne kompetansen inn i SINTEF. Det er forskningssjef Anne Rita Bakken i Teknologiledelse svært glad for.

– Koblingen mellom samfunnsvitenskapelige fag og teknologifag er nødvendig for den bærekraftige omstillingen som næringslivet og offentlig sektor står foran. Det er derfor viktig at SINTEF styrker sin samfunnsfaglige slagkraft, sier hun. Med opprettelsen av den nye forskningsgruppen InnoCamp blir dermed SINTEF et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter.

TFoUs tidligere direktør Øyvind Skogvold, som nå blir forskningsleder for InnoCamp i SINTEF, påpeker at nye InnoCamp vil dra stor nytte av å bli del av et større og forsterket forskningsmiljø. 

– Våre prosjekter rettet mot bioøkonomi vil bli styrket av SINTEFs satsing på agri-området. Det samme gjelder våre prosjekter innenfor helse, velferd og innbyggerinvolvering som styrkes av SINTEFs satsing på innovasjon i offentlig sektor, sier Skogvold, som understreker at alle TFoUs prosjekter videreføres i henhold til planen.  

– Alle samarbeid med NTNU, Nord universitet, NORCE og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) fortsetter som planlagt. De regionale samarbeidene med Trøndelag fylkeskommune og Innherreds- og Namdalsregionen videreføres også, legger han til.

Les mer på SINTEFs nettsider.