Satsing på bioøkonomi

Utredning om bio- og sirkulærøkonomi ved Nord universitet i Steinkjer
Utredning om bio- og sirkulærøkonomi ved Nord universitet i Steinkjer

Styret i Nord universitet behandler 17. september en satsing på bioøkonomi/sirkulærøkonomi ved studiested Steinkjer. Styret har fått et saksframlegg hvor det konkluderes med at Nord bør satse strategisk på bioøkonomi/sirkulærøkonomi. Her legges det opp til at oppbyggingen skal skje gradvis, men at ambisjonen er å “etablere et internasjonalt anerkjent fagmiljø innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi på toppen av dagens aktivitet på Steinkjer”.

Som et grunnlag til denne saken har NIBIO laget en vurdering av muligheter og innretning for en slik satsing.

Hele saksframlegget til styret i Nord kan du lese her.