– Se til InnoCamp!

Fra venstre: André Skjelstad (V), Trine Hasvang Vaag (Nortura), Ailin Wigelius (Norges Bondelag) og Alfred Bjørlo (V).
Fra venstre: André Skjelstad (V), Trine Hasvang Vaag (Nortura), Ailin Wigelius (Norges Bondelag) og Alfred Bjørlo (V).

Mandag 13 . juni hadde InnoCamp Steinkjer besøk av stortingsrepresentantene Alfred Bjørlo og André Skjelstad fra Venstre. De ble imponert over det de fikk se og høre.

 

Norges Bondelag ved Ailin Wigelius var vertskap for besøket. Stortingsrepresentantene ble ønsket velkommen av Petter Harald Kimo fra Norges Bondelag og Trine Hasvang Vaag fra Nortura, som ga gjestene et overblikk over landbruket i Trøndelag – produksjoner, landskap og komplette verdikjeder, og samvirkets rolle for landbruket i Trøndelag. 

 

Deretter fikk de en rundtur på InnoCamp, med en kort presentasjon av klyngene og Landbruksdirektoratet. Etter omvisningen fikk de en nærmere presentasjon fra forskningsklynga ved SINTEF, utdanningsklynga ved Nord universitet, Bondelaget, landbruksklynga ved Norsk landbruksrådgivning, WoodWorks! Cluster og Bondelaget og utviklingsklynga ved Innovasjon Norge, AgriTech Nordic og T:lab.

 

Alfred Bjørlo, som til daglig sitter i Stortingets næringskomite, lot seg imponere over det han fikk presentert i løpet av dagen på InnoCamp, og mente lignende miljø i Norge bør se til og lære av det man har fått til på Steinkjer og InnoCamp.

 

– Dette er på mange måter et forbilde for tilsvarende miljø i resten av landet. Her samles sterke fagmiljø på tvers av sine fagområder. Jeg er imponert over måten det offentlige, privat næringsliv, utdanning og forskning samarbeider og utnytter hverandres styrker. Dette er en tankegang vi må få ut til resten av landet, fortalte Bjørlo etter besøket.