Ser frem til samlokaliseringen av landbruket

Marit Haugen er valgt til ny styreleder i TINE og skriver historie ved å være TINEs første kvinnelige styreleder. Foto
Marit Haugen er valgt til ny styreleder i TINE og skriver historie ved å være TINEs første kvinnelige styreleder.

Marit Haugen, tidligere leder for Bondelaget, er prosjektleder for landbruksklyngen. Hun har lenge ivret for å få til en samlokalisering av landbruket. Nå som det endelig skjer, kan hun nesten ikke vente med å flytte inn i lokalene på Innovasjonscampus Steinkjer.

Marit Haugen er leder for landbruksklyngen på Innovasjonscampus Steinkjer

Marit Haugen er leder for landbruksklyngen på Innovasjonscampus Steinkjer. Hun har troen på at samlokalisering av landbruket vil bidra til mer utvikling.

– Vi gleder oss! Jeg har voldsomt tro på ideen om innovasjon når vi møtes som mennesker. At man får nye ideer og kan spille på hverandre, det er veldig bra. Jeg tror også det er givende for Steinkjer som sådan å bygge et sterkt fagmiljø. Å ha en plass der folk ønsker å jobbe, samt tilegne seg kunnskap, kompetanse og dyktige folk.

Prosjektlederen har allerede store forventninger til hvordan denne samlokaliseringen skal foregå, både for bedriftene som skal flytte inn, men også for deres kunder.

– Jeg håper vi kan skape en levende plass som gjør at folk får lyst til å komme innom, hvor vi kan ha mini-seminarer og større møter. Vi må i så fall legge til rette for dette, dersom målet er å få til en utveksling mellom akademia, organisasjoner og bedrifter.

Landbruksklyngen er inne i en bli-kjent-prosess

Marit forteller videre at landbruksklyngen består av en nokså variert gruppe mennesker, deriblant ansatte ved NORD universitet, NIBIO, Nord-Trøndelag Bondelag, 4H Nord-Trøndelag og Kystskogprosjektet. Noen av bedriftene kjenner hverandre godt fra før av fra tidligere samarbeid, mens andre ikke har det i det hele tatt.

– Vi treffes derfor med ujevne mellomrom for å bli bedre kjent med hverandre. På disse samlingene er det alltid en person som forteller om seg selv og bedriften. Dette har med teambuilding å gjøre og er spesielt viktig i denne sammenhengen. Vi jobber også frem mer konkrete temaer, men det vil ta tid, ettersom alle er opptatt på hver sin kant. Vi har heller ikke så mye ressurser å sette av.

Hun ser frem til mer samhandling på tvers av klyngene og kan fortelle at det har skjedd noen små knytninger allerede. Hun trekker frem Bondelaget som et godt eksempel. De har samarbeidet med mediestudentene på NORD universitet i forbindelse med å lage et nytt landbruksspill.

– Jeg vil også legge til at det er viktig at vi som flytter på Innovasjonscampus Steinkjer er inkluderende for hele samfunnet. For oss er det nødvendig å ha et godt samarbeid med Mære landbruksskole, mens NIBIO og NORD universitet har allerede gode fasiliteter der for å drive forskning.