Ser til InnoCamp for inspirasjon

Forrige uke hadde InnoCamp digitalt besøk fra en delegasjon som jobber med realisere «Campus Romerike».

InnoCamp tiltrekker seg stadig oppmerksomhet og mange er nysgjerrige på konseptet på InnoCamp, der tett samhandling mellom høyere utdanning, forskning og næringsliv skaper nye muligheter.

Nylig hadde InnoCamp Steinkjer digitalt «besøk» fra en delegasjon på over 20 personer som jobber med prosjektet «Campus Romerike», i forbindelse med at universitetet OsloMet skal flytte ut fra sine lokaler på Kjeller.

Bakgrunn er at styret for OsloMet vedtok i mars 2020 at det skal etableres en fullverdig campus på Romerike, og at det ikke skal være på Kjeller. 

Lokal drakamp

– En fullverdig campus må ha studenter og ansatte, administrasjon og fagmiljøer, forskning og utdanning, digitalt utstyr og yrende liv. Alt dette skal OsloMets fremtidige campus på Romerike ha, har rektor Curt Rice ved OsloMet tidligere fortalt i en kronikk publisert hos Khrono

Et universitet med høykompetente arbeidsplasser og studenter som skaper liv er attraktivt for alle steder. Derfor har flere ordførere og eiendomsbesittere i Romerike tilbudt lokalisering for den nye campusen. De mest aktuelle er Lillestrøm, Lørenskog, A-hus og Gardermoregionen. Sistnevnte ser nå til InnoCamp Steinkjer for inspirasjon.

Gardermoregionen består av Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Nes og Hurdal kommune, som nå jobber sammen for å få den nye campusen lokalisert til Øvre Romerike. En delegasjon bestående av ansatte og folkevalgte fra de to førstnevnte kommunene var en del av «besøket» på InnoCamp forrige uke. Her fikk de møte representanter fra de forskjellige klyngene, studentene og Nord universitet.

Digital omvisning og gode råd

Delegasjonen fikk først en digital omvisning på bygget, før Håvard Belbo, klyngeleder på InnoCamp Steinkjer og daglig leder i T:Lab, fortalte om konseptet «InnoCamp», der han dro fram flere suksesshistorier, men også fallgruver. Han dro de lange linjene fra planlegging til gjennomføring og hva som er status i dag. 

– Dere må huske at det ikke bare er å bygge en campus, men at man må fokusere på å skape en kultur for samhandling, presiserte Belbo.

Bodil Vekseth, daglig leder i Steinkjer næringsselskap, brukte InnoCamp som et eksempel på hvordan man kan utvikle et bysentrum, og skape økt bolyst. Både Bodil og Håvard var tydelige på at studentene måtte involveres og tas på alvor i både planlegging og gjennomføring av et slikt prosjekt. 

– Som student på InnoCamp er den store fordelen at man blir lett kjent med beslutningstakerne. Viktige folk i næringslivet henger i den samme kantina som deg, og problemer og utfordringer blir løst over en kopp kaffe, fortalte Ida M. Persen som representerte studentene på møtet.

Møteplassen

Edvard Iversen fortalte at InnoCamp og miljøet som flyttet inn her, er mye av grunnen for at han valgte å flytte til regionen.

– Steinkjer ble branda som et framtidsretta sted som passet meg, fortalte Iversen, som i dag jobber for Lindseth Reklame som er en del av den kreative klyngen på InnoCamp. Han mente at «møteplassen» InnoCamp er uvurderlig, og at sterke og kjente aktører som SINTEF og NIBIO styrker merkevaren til de andre aktørene i innovasjonsklyngen.

– Det er veldig lett å invitere eksterne aktører inn til oss. Her kan de møte flere kunder samtidig. Ofte ser vi kundene våre går ut fra bygget med mange nye ideer, sa Iversen.

Prosjektleder Jan-Roy Williams, takket på vegne av delegasjonen fra Gardemoregionen for et nyttig og godt «besøk» etter møtet, og fortalte at de skulle ta med seg inspirasjon og gode råd inn i deres videre planlegging av «Campus Romerike»