Skiltplanen er under utarbeiding

Arbeidsgruppa håper på å ha en skisse av skiltplanen klar innen møtet i Leietakerforum 4. desember. Foto
Arbeidsgruppa håper på å ha en skisse av skiltplanen klar innen møtet i Leietakerforum 4. desember

Når så mange aktører skal samles under samme tak neste høst blir skilting en viktig prioritering. At det skal bli lett å finne frem i bygget skal representanter fra Lindseth Reklame, Praksis Arkitekter, TALDE prosjektstyring og NORD universitet sørge for. De utgjør arbeidsgruppa som jobber med skiltplanen for Innovasjonscampus Steinkjer.

Arbeidsgruppa håper på å ha skiltplanen skissert innen møtet i Leietakerforum 4. desember. Foto

Arbeidsgruppa håper på å ha skiltplanen skissert innen møtet i Leietakerforum 4. desember

– Arbeidet med skiltplanen er under en prosess, og det går på informasjonsløsningene som skal gjøres. Det planlegges konkret hvordan dette skal kommuniseres fysisk og digitalt, slik at publikum og de som flytter inn kan ta seg frem i bygget, både utenfor og innvendig, sier prosjektleder Svein Roar Lindseth.

Skiltplanen skal gi samlet oversikt for hvilke typer skilt som skal benyttes, utforming og informasjon på skiltene og hvor disse skal plasseres. En skiltplan er med på å bidra til et helhetlig, ensartet uttrykk og gjenkjennelse i forhold til bygget. Skiltplanen skal sikre at alle viktige funksjoner og steder blir kartlagt og merket på en god måte, og er et godt verktøy for drifting av bygget senere.

– Bygget blir stort, og med så mange vegger som det er på campus, er det krevende å lage en løsning som gjør det enkelt for publikum å ta seg frem. Det blir lagt opp en kommunikasjonsstrategi vedrørende dette, men det er flere etapper i planleggingsprosessen. Det skal tegnes og skisseres, og det neste nå blir å ha et møte der vi legger alle plantegningene på bordet og noterer på dem, fortsetter han.

Arbeidsgruppen håper på å ha en ferdig skisseløsning i månedsskiftet november/desember for å presentere på møtet i Leietakerforum 4. desember.

– På nyåret regner vi med at vi har en endelig plan som skal godkjennes.