Tidligere stortingsrepresentant har fått jobb på InnoCamp

guro gimse

Tidligere stortingsrepresentant fra Høyre, Guro Angell Gimse, er ansatt som kommunikasjonssjef i Skogsnæringa Kyst og WoodWorks! Cluster, som er en del av landbruksklynga på InnoCamp Steinkjer. Angell Gimse tiltrer i stillingen fra nyttår.  

– Jeg storgleder meg til å begynne i en spennende stilling i en bransje som både er fremoverlent og som er en viktig del av det grønne skiftet. I Norge binder skogen over 50% av alle klimautslippene og potensialet for å binde enda mer er stort gjennom bærekraftig foryngelseshogst og utvikling av trebruk innenfor nye områder. Skogen har uante muligheter og i Norge har vi en unik mulighet til å gå foran, sier Guro Angell Gimse.

Angell Gimse har erfaring fra alle politiske nivåer (Regjering, Storting, kommune og fylkeskommune), og var Høyres landbrukspolitiske talsperson da hun gikk ut av Stortinget i høst. Hun er utdannet politi og har en Master in Business Administration. 

 – Jeg vil bidra med min kompetanse innen både kommunikasjon og påvirkning og tror også mitt politiske engasjement for landbruket vil være nyttig, fortsetter Angell Gimse som selv har et gårdsbruk på Melhus. 

Skogsnæringa Kyst  jobber aktivt for samarbeid som realiserer potensialet i skog- og trenæringa i kystfylkene fra Agder til Finnmark. Det jobbes blant annet med rammevilkår for infrastruktur (skogsbilveier, flaskehalser på offentlig vei og tømmerkaier) og økt skogproduksjon, trebruk og trebasert verdiskaping. 

Med denne ansettelsen vil vi styrke den alminnelige bevisstheten om skogens betydning for det grønne skiftet, og bidra til  økt kunnskapsdeling om innovasjon og nyskaping innen skogindustrien, sier daglig leder i Skogsnæringa Kyst Ole Hartvig Bakke 

WoodWorks! Cluster er en skog- og trebasert næringsklynge som fasiliteter industriell produksjon av bygg og trefiber. De ser fram til å få Angell Gimse med seg på laget.

– Skogen er det desidert mest effektive klimavirkemidlet i Norge, og vi trenger å bli mer synlige for å få til en enda mer målrettet satsing på skog og produkter av tre. Denne ansettelsen vil bidra til det, sier Kjersti Kinderås, klyngeleder i WoodWorks! Cluster.