Tiltak for å hindre smittespredning

InnoCamp-håndvask

Regjeringen har bestemt å stenge alle undervisningsinstitusjoner. Nord universitet er dermed stengt, og det er ingen undervisning i lokalene i denne perioden.

I tillegg har flere virksomheter i InnoCamp innført hjemmekontor for sine ansatte, og møter gjennomføres som nettmøter. Det endrer seg etter hvert som beslutninger tas i virksomhetene. Følg derfor med på hjemmesidene til virksomhetene i InnoCamp her, for å ha gjeldende informasjon.