Ungdommens distriktspanel organiseres fra Steinkjer

Seniorrådgiver Anne Irene Myhr, Distrikssenteret, orienterte om Ungdommens distriktspanel på Nettverslunsj den 20. november 2019.
Seniorrådgiver Anne Irene Myhr, Distrikssenteret, orienterte om Ungdommens distriktspanel på Nettverslunsj den 20. november 2019.

Distriktssenteret skal etablere og drive Ungdommens distriktspanel. Panelet er en nyskaping og er regjeringens lyttepost fra ungdom i Distrikts-Norge.

 

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har gitt Distriktssenteret i oppgave å etablere og drifte Ungdommens distriktspanel. Ungdommens distriktspanel skal fremme framtidens løsninger for distriktene.

Panelet skal bestå av én ungdom i alderen 14 til 23 år fra hvert av de nye fylkene (unntatt Oslo). Disse ti ungdommene skal hente inn forslag fra  Distrikts-Norge, bearbeide dem og gi råd til regjeringen.

Rekrutteringen er i gang

– Høsten har vært brukt til å rekruttere medlemmer, sa seniorrådgiver Anne Irene Myhr, da hun orienterte om ordningen på nettverkslunsjen nylig. I disse dager er vi i ferd med å velge ut deltagerne.

– Ungdommen er viktig for framtida i Norge. Ungdom skal tilbringe lengre tid i framtid enn vi voksne, sa Myhr.

I virksomhet fra januar 2020

Ungdommens distriktspanel organiserer sitt arbeidet i samarbeid med Distriktssenteret. Det vil bli tilrettelegge for fire fysiske samlinger i arbeidsperioden. Mellom samlingene skal ungdommene hente innspill og forslag fra ungdom i sitt fylke på ulike måter. Arbeidsperioden er fra januar 2020 til juni 2021.

Distriktssenteret vil at ungdommene skal delta aktivt i debatter for å få frem meninger om tiltak for fremtida i distriktene, skape oppmerksomhet i sosiale media og påvirke nasjonal politikk.

Samarbeid

Arbeidet med Ungdommens distriktspanel er et samarbeid med mange, ikke minst fylkeskommune rundt omring.

– I rekrutteringsarbeidet har vi også hatt samarbeid med mange lokal bedrifter, også i InnoCamp, f.eks. Lindseth reklame, Smart Media og Camerat, sa kommunikasjonssjef Dan-Erik Aggvin, Distriktssenteret.

Kommunikasjonssjef Dan Erik Aggvin, Distrikstssenterert.