Ledende på droneteknologi i skogbruket

Biodrone og Allskog - drone

I årene som kommer vil kartlegging, ugressbekjemping og gjødsling av skog i større grad gjøres ved hjelp av droner i lufta. Det mener Allskog og Biodrone, som nå er enige om å samarbeide tettere for å utvikle bransjen.

Partene signerte denne uka en langsiktig, eksklusiv rammeavtale, der man i fellesskap skal utvikle tjenester innen skogbruket ved hjelp av droner og luftbårne sensorer.

Allskog og Biodrone har allerede gjennomført flere samarbeidsprosjekter, blant annet knyttet til kartlegging og presisjonssprøyting av skog. Det er dette som nå videreutvikles og legger grunnlaget for rammeavtalen.

Ser mange muligheter

Ole Andre Hestmo er skogkulturansvarlig i Allskog og har stor tro på samarbeidet.
– Biodrone sin kunnskap innen droner og luftbårne sensorer og Allskog sin kompetanse innen skog vil ha mye å si for hele skogbransjen framover, sier Hestmo.

Atilla Haugen i Biodrone er veldig fornøyd med samarbeidet selskapet har hatt med Allskog. Han tror den nye avtalen legger til rette for mye innovasjon og nye måter å gjøre ting på.
– Med nye innovative metoder blir utførelsen også mer bærekraftig, og rammeavtalen vil gjøre at skogbruket kan nyttegjøre seg av droneteknologien i enda større grad, og det gleder jeg meg til å se resultatene av dette arbeidet, sier Haugen.

Atilla Haugen i Biodrone og Ole Andre Hestmo i Allskog har stor tro på samarbeidet

Atilla Haugen i Biodrone og Ole Andre Hestmo i Allskog har stor tro på samarbeidet

Kan kartlegge bittesmå planter

Biodrone gjennomfører for tiden flere forskningsprosjekter hvor man tester nye bruksområder innen jord- og skogbruk. Med lang erfaring som droneoperatør, samt nødvendige lisenser og sertifiseringer på plass mener Atilla det er mye selskapet kan bistå skogbrukssjefer, bønder og profesjonelle skogeiere med.
– Når jeg viser at vi kan kartlegge større områder og identifisere ulike plantearter ned til 20 cm størrelse fra lufta er det mange som blir interessert, forteller han.

Det stopper riktignok ikke med kun kartlegging. Det som er ekstra spennende er når man også kan iverksette tiltak.
– Det å kunne gjøre sprøyting eller gjødsling fra lufta kun der det er nødvendig i et større område, det åpner en ny verden for mange. Avtalen med Allskog er et ledd i at mange flere skal kunne få ta del i denne utviklingen, sier Haugen.

Stor nytte av fagmiljøet på InnoCamp

For gründer Atilla Haugen har aktørene på InnoCamp vært til stor hjelp. Noe forsknings- og høyere utdanningsminister fikk høre om når han var på digitalt besøk. Både Steinkjer Næringsselskap og T:Lab har bistått med rådgivning, Innovasjon Norge har støttet flere prosjekter og vært en støttespiller, og NIBIO, Allskog og NLR er blant aktørene som har bistått med god bransjekunnskap.