Forbereder møblering av innovasjoncampus

Gruppemøte møblering av Innovasjonscampus
Denne gruppa har startet prosessen med møblering av Innovasjonscampus Steinkjer
Gruppemøte møblering av Innovasjonscampus

Denne gruppa har startet prosessen med møblering av Innovasjonscampus Steinkjer

Det er mye som skal på plass før flyttingen til Innovasjonscampus kan begynne i august 2019. En av detaljene det nå jobbes med er møblering av bygget.

Torsdag 8. november deltagere fra de ulike gruppene samlet sammen med Nord sin leverandør av møbler, samt prosjektleder og arkitekt for prosjektet. Prosjektleder Dag Voll er glad for at man nå er i gang med denne prosessen også.

– I dag fikk vi gjort noen avklaringer og lagt en tidslinje framover. På leietakerforum 12. desember vil vi be om å få innspill på kandidater til en møbleringsgruppe, forteller han.

Det kom også fram i løpet av møte at det vil åpnes for at de andre leietakerne kan organisere bestilling av møbler via Nord Universitetet sin hovedleverandør Senab Eikeland.

– Det vil komme mer informasjon angående muligheten til å hekte seg på Nord sin bestilling av møbler på leietakerforum 12. desember, sier Voll.

Arkitekten opptatt av rammeverk

Sivert Hegdahl har en finger med i det meste som rører seg i forbindelse med Innovasjonscampus. Han har også mange tanker knyttet til møbleringen.

– Vi skal få på plass en holdning til møblering som blir enhetlig, og kan fungere som et rammeverk for alle leietakerne.

Han er tydelig på at det ikke betyr at alle må kjøpe seg nye møbler, og heller ikke trenger å bestille via Senab Eikeland.

– Nei, det er ikke et krav. Vi vet at det er aktører som kommer med brukte møbler, men vi har ikke helt kontroll enda på hva som kommer. Men det skal vi få et bedre bilde på i tiden som kommer.

Mer informasjon om møblering og andre nyttige temaer kommer på leietakerforum 12. desember. Da vil det også bli en oppdatering knyttet til profil og skilting, en prosess som pågår parallelt.

Hvordan ligger prosjektet an totalt?

– Vi er på plan, smiler Dag Voll. – Overlevering av bygget vil bli i starten av august som avtalt.