Ministerbesøk på InnoCamp

Finansminister Jan Tore Sanner (H) fikk møte flere aktører fra InnoCamp og Mære landbruksskole.
Finansminister Jan Tore Sanner (H) fikk møte flere aktører fra InnoCamp og Mære landbruksskole.

Tirsdag 18. mai fikk InnoCamp Steinkjer og Mære landbruksskole storfint digitalt besøk, da finansminister Jan Tore Sanner fikk bli bedre kjent med det innovative miljøet i Steinkjer kommune.

 

Finansministeren ble imponert over det miljøet i og rundt InnoCamp har fått til, og synes koblingen mellom forskning, utdanning og næringsliv var svært spennende. Blant de som sørget for at statsråden fikk et godt inntrykk var Mathea Lind og Trine Brørs, som er elever på Mære landbruksskole. De fortalte om elev-hverdagen ved skolen.

 

– Jeg fikk veldig lyst til å studere gartnerfag nå. Mulig jeg skal slå til på det når jeg slutter med politikken, sa en entusiastisk finansminister etter presentasjonen av landbruksskolen. Han var også imponert over drivkraften og optimismen han ble presentert for. Blant annet fikk han høre om gründerselskapet Biodrone, den store satsingen til Salmar på Malm, NIBIO sin formidable vekst og Nord universitet sin offensive satsing på bioøkonomi på Steinkjer.

 

– Her kan vi jobbe med konkrete saker allerede i jobbintervjuene, fortalte Lars Bendik Austmo ved NIBIO da han skulle konkretisere noen av synergiene miljøet på InnoCamp gir, og brukte Salmar sin satsing på Malm som eksempel.

 

– Når de nå bygger verdens største settefiskanlegg like uten døra her, så kan vi komme inn med vår kunnskap og bidra. For eksempel ser vi på fiskeslam som en mulighet, ikke en utfordring, fortalte Austmo. 

 

Rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, trakk fram samarbeidet mellom næringsliv, utdanning og forskning på InnoCamp, og at det voksende kompetansemiljøet på Steinkjer var på god vei til å bli en trekkraft for å tiltrekke seg internasjonal og unik kompetanse til regionen. Samtidig påpekte hun at man er nødt til å ha en vekststrategi for å sikre at man står robust sterkt nok for å sikre videre utvikling de neste årene. 

 

– Det er viktig å benytte seg av hele næringskjeden for å oppnå det vi ønsker, og det ligger allerede veldig til rette her på InnoCamp i dag, fortalte rektoren.

 

Sanner uttalte at han ble optimist av å høre på alt man hadde fått til på InnoCamp, og ga honnør for måten det ble jobbet på. 

– Sirkulær- og bioøkonomi er et område i vekst, som vil få stadig større betydning de neste årene. Jeg skal ta med meg deres ønske om en tydelig satsing på dette området videre inn i regjeringa, lovte finansministeren.