Skip to content

Ny utdanning på Steinkjer: Skal utvikle morgendagens landbruk

Ser opp og fram: – Denne satsingen er et ledd i å styrke Nord universitet sin posisjon innen grønn sektor, og da spesielt i Trøndelag, sier Geir Næss. Her i InnoCamp i Steinkjer sammen med rådgiver Linda Evenset. Foto: Roger Grostad.
Ser opp og fram: – Denne satsingen er et ledd i å styrke Nord universitet sin posisjon innen grønn sektor, og da spesielt i Trøndelag, sier Geir Næss. Her i InnoCamp i Steinkjer sammen med rådgiver Linda Evenset. Foto: Roger Grostad.
Høsten 2021 tilbyr Nord universitet på InnoCamp Steinkjer en helt ny masterfordypning; spesialisering innen husdyrvitenskap.
Nord universitet har høye ambisjoner om å ta en ledende posisjon nasjonalt innen grønn vekst. I tillegg til å bygge et sterkere og mer tydelig grønt kunnskapsmiljø rundt InnoCamp Steinkjer, tilbyr universitetet også stadig flere grønne utdanninger.
I tillegg til bachelorutdanningene i naturforvaltning og husdyrproduksjon og -velferd, tilbyr universitetet også en mastergradsutdanning i biovitenskap. I denne masteren kan du velge mellom flere ulike fordypninger, og fra høsten 2021 kommer en helt ny spesialisering i husdyrvitenskap.

Næringen stiller stadig større krav

Klikk her for å endre bildet

Dekker samfunnets behov: Faggruppelede Geir Næss sammen med Linda K. Evenset som er rådgiver ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Foto: Roger Grostad.

– Vi er veldig glade for at vi nå kan tilby en fordypning i husdyrvitenskap. Det mener vi er viktig fordi samfunnet og næringen stiller stadig nye kvalitetskrav og krav til kompetanse, sier Geir Næss som er faggruppeleder for husdyr, produksjon og velferd ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

Frem til nå har de som tar mastergraden i biovitenskap hatt følgende fire fordypningstilbud: akvakultur, genomikk, marin økologi og terrestrisk økologi og naturforvaltning. Med den femte spesialiseringen på plass vil universitetet dekke et viktig behov ifølge Næss.
– Det gjør at vi er med på å dekke et behov for høyt kompetente rådgivere og andre næringsaktører innen husdyrsektoren. Spisset kunnskap og evne til analytisk tenkning er viktig i utviklingen av morgendagens landbruk, og vår nye retning i husdyrvitenskap er derfor av stor betydning.

Fagmiljø med over 25 års erfaring

– Målgruppen for studiet er personer som allerede har en bachelorgrad i husdyrfag eller tilsvarende. Og de er det mange av i Trøndelag ettersom vi har hatt bachelorutdanning i husdyrfag på Steinkjer i over 25 år, sier Næss.

I denne spesialiseringen vil studentene lære om problemstillinger som dyrevelferd, klimafotavtrykk, biologisk mangfold og raskt voksende teknologi, som er områder husdyrsektoren må forholde seg til.
– I tillegg vil de lære mer om både muligheter og utfordringer for husdyrnæringen i framtida, sier Næss og legger til at denne satsingen er et ledd i å styrke Nord universitet sin posisjon innen grønn sektor, og da spesielt i Trøndelag.

Master i biovitenskap

Mastergradsutdanningen i biovitenskap går over to år og gir 120 studiepoeng.

Studentene kan velge mellom spesialiseringer innen akvakultur, genomikk, husdyrvitenskap, marin økologi og terrestrisk økologi. Master i biovitenskap tilbys ved Nord universitet på InnoCamp Steinkjer og i Bodø.

Les mer: Biovitenskap – ta din utdanning ved Nord universitet