Statsråd vil satse på InnoCamp Steinkjer

Statsråd Henrik Asheim fikk blant annet møte studenter ved Nord universitet som denne uka deltar på en innovasjonscamp i regi av Ungt Entreprenørskap.
Statsråd Henrik Asheim fikk blant annet møte studenter ved Nord universitet som denne uka deltar på en innovasjonscamp i regi av Ungt Entreprenørskap.

– Det som skjer her ønsker vi oss mye mer av, innledet statsråd Henrik Asheim da han var på besøk på InnoCamp Steinkjer og Nord universitet tirsdag. Før han kom med lovnader om 40 millioner til utvikling av nye desentraliserte utdanningstilbud.

Besøket var en gjenvisitt etter at forsknings- og høyere utdanningsministeren var på «digitalt besøk»tidligere i år. Den gang ble han begeistret over det han fikk presentert, og benyttet nå anledningen til å besøke InnoCamp fysisk sammen med regjeringskollegaer og stortingsrepresentanter Øyvind Håbrekke, André Skjelstad og Elin Agdestein.

– Digitale besøk teller ikke, så det er godt å endelig være her, fortalte Asheim som fikk møte representanter fra både Nord universitet, forskningsklyngen, næringslivsaktører og ikke minst studenter.

Håvard Belbo, daglig leder i T:lab og klyngeleder på InnoCamp Steinkjer, ønsket velkommen og presenterte hvilke muligheter InnoCamp har gitt og kan gi, og brukte den kommende konferansen AgriTech Nordic og mulig etablering av katapult-senter for landbruksteknologi som eksempel.

– Vi har jobbet med agritech lenge fordi vi har sett at det er et stort potensial for å bygge norsk eksportrettet industri basert på landbruksteknologi. Test- og demo-fasiliteter er en viktig faktor for å lykkes med dette. Nå svarer vi opp forslaget fra Høyre om å etablere et katapult-senter for landbruksteknologi. Vi er et sterkt team som jobber med dette nå. Vi er i gang, vi har allerede fasiliteteri verdensklasse og folk med erfaring på test og demo for både forskere, gründere og etablert industri, fortalte Belbo til statsråden og hans følge.

40 millioner til desentralisert utdanning

Henrik Asheim hadde med gode nyheter på sitt besøk. I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen å bruke 40 millioner kroner på et nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling, samt en søknadsbasert ordning for studiesentre og lignende.

– Vi vet at mange bedrifter, også i Trøndelag, mangler riktig kompetanse. Derfor har regjeringen besluttet å opprette to nye søknadsbaserte ordninger i strategi for desentralisert og fleksibel utdanning. Dette setter vi av 40 millioner til, meddelte Asheim.

Gjennom de to nye ordningene vil regjeringen bidra til å løse to utfordringer:

  • Arbeids- og næringslivet får tilgang på den kompetansen de trenger.
  • Sørge for at utdanningstilbud er tilgjengelig for folk der de bor og lever.

Dette var et budskap som Håvard Belbo og miljøet på InnoCamp tok imot med glede.

– Vårt hovedbudskap til ministeren i dag er at det må bli nok dyktige ungdommer som velger å utdanne seg nært de næringene som nå trenger dem. Vi ser at det er mange unge i dag som har forstått at det trengs en ordentlig utdanning for å få seg en god jobb, men mastergrads- og doktorgradsstudiene tilbys nesten bare i de store byene, og det betyr at det er en veldig til kompetansedrenering fra distriktene til byene. Denne ordningen gjør det mulig for oss å utvikle et mer næringsnært studietilbud.

Fornøyd dekan

Dekan for Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet, Mette Sørensen, var også meget positiv til satsingen til regjeringen og satte pris på at det ble presentert på InnoCamp, hvor Nord universitet er en av de viktigste innsatsfaktorene for at innovasjonsklyngen skal fungere.

– Her har vi et miljø som ruster seg for det grønne skiftet. Det er en utrolig positivitet og optimisme i dette miljøet. InnoCamp er bygd opp for at det skal være en tett interaksjon mellom utdanning, forskning, innovasjon og næringsliv innen de grønne og blå næringene. Da er det viktig med faglig påfyll. Med disse to ordningene vil dette bli enklere, fortalte Sørensen

– Det grønne skiftet kommer til å skape nye arbeidsplasser som vi ikke har i dag. Behovet for etter og videreutdanning og ikke minst en bedre tilrettelegging for livslang læring er derfor svært viktig.

Etter presentasjon og en kort seanse med pressen, fikk Asheim møte flere av studentene ved Nord universitet, som for tiden er med på en Innovasjonscamp i regi av Ungt Entreprenørskap. Her skal de løse utfordringer fra næringslivet.

– Jeg er svært glad for å se at InnoCamp fungerer på en slik måte at studenter, forskning og lokalt næringsliv kan dra veksler på hverandre, slik vil vi se mye mer av, avsluttet statsråden.