Skip to content

Nyheter

Kulturbygging på dagsordenen

14. november 2018

12. november ble det andre ledermøtet avholdt. Lederne fra de fem fagklyngene skal møtes en gang i måneden fremover for å bli bedre kjent med hverandre, samt diskutere hvordan de skal tilrettelegge for kulturelt fellesskap og åpen innovasjon.

Les mer »
Gruppemøte møblering av Innovasjonscampus

Forbereder møblering av innovasjoncampus

12. november 2018

Det er mye som skal på plass før flyttingen til Innovasjonscampus kan begynne i august 2019. Torsdag 8. november var det møte angående møblering.

Les mer »
Ansatte i Online 24 Regnskap. Fotot

Online 24 Regnskap teller dagene til august

9. november 2018

Online 24 Regnskap AS var aldri i tvil om at de skulle bli med resten av Drivhuset inn på nye Innovasjonscampus Steinkjer. Det nettbaserte regnskapsbyrået ser mange muligheter for samarbeid med de andre aktørene neste år.

Les mer »
Arbeidsgruppa håper på å ha en skisse av skiltplanen klar innen møtet i Leietakerforum 4. desember. Foto

Skiltplanen er under utarbeiding

5. november 2018

Representanter fra Lindseth Reklame, Praksis Arkitekter, TALDE prosjektstyring og NORD universitet skal sørge for at det blir lett å finne frem i bygget. De utgjør arbeidsgruppa som jobber med skiltplanen for Innovasjonscampus Steinkjer.

Les mer »
Marit Haugen er valgt til ny styreleder i TINE og skriver historie ved å være TINEs første kvinnelige styreleder. Foto

Ser frem til samlokaliseringen av landbruket

31. oktober 2018

Marit Haugen er prosjektleder for landbruksklyngen og har lenge jobbet med å få til en samlokalisering av landbruket. Hun har derfor store forventninger til Innovasjonscampus Steinkjer.

Les mer »
Torstein Gustavsen, studietestkoordinator ved Handelshøgskolen på NORD universitet.

Handelshøgskolen satser på digital økonomi og innovasjon

24. oktober 2018

På dagens nettverkslunsj var det Torstein Gustavsen, studietestkoordinator ved Handelshøgskolen på NORD universitet som holdt innlegget. I den forbindelse fikk vi også tatt en prat med han om veien videre for Handelshøgskolen og hans forventninger til innflyttingen.

Les mer »
Foto: Thomas Jergel, Camerat

Nettverkslunsj med fokus på kultur

10. oktober 2018

Temaet for nettverkslunsjen denne gangen var tilrettelegging for kulturelt fellesskap og åpen innovasjon. Det er nå bare i underkant av ti måneder til innflyttingen i de nye lokalene på NORD Universitet skal skje, og da er det viktig med økt fokus på hvordan vi kan bli best mulig på samhandling.

Les mer »

Ekstra penger til innflytting i Innovasjonscampus Steinkjer

8. oktober 2018

Regjeringen foreslår å øke Landbruksdirektoratets budsjett for å håndtere de økte utgiftene flyttingen til Steinkjer vil medføre.

Les mer »
NIBIO-BYGGER: Lars Bendik Austmo skal lede utviklingen og oppbyggingen av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin nye enhet i Steinkjer.

Austmo leder for NIBIOs Steinkjeravdeling

5. oktober 2018

Lars Bendik Austmo skal lede utviklingen og oppbyggingen av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin nye enhet i Steinkjer.

Les mer »
KULTURMINISTER: Svein Roar Lindseth er ansvarlig for å utvikle den framtidige samarbeidskulturen ved Innovasjonscampus Steinkjer.

Innovasjonscampus tema under Forskningsdagene

27. september 2018

Både på Steinkjer Næringsforums forskningdagsfrokostmøte og arrangement «Fra forskning til anvendelse» sto mulighetene ved Innovsjonscampus Steinkjer på programmet.

Les mer »