Løser felles utfordringer for grønn og blå næring

Den skog- og trebaserte næringsklyngen WoodWorks! og innovasjonsklyngen InnovArena har inngått en spennende samarbeidsavtale som skal se på mulighetsrommet i samhandling mellom skog og sjø – grønn og blå næring. InnovArena i Rørvik er en unik innovasjonsklynge for havbruk, fiskeri, samt marin og maritim leverandørindustri på Trøndelagskysten. WoodWorks! er en medlemsbasert klynge innen skog- og trenæringen på…

Les mer