Skip to content

Arkiv for november 2018

Kulturbygging på dagsordenen

12. november ble det andre ledermøtet avholdt. Lederne fra de fem fagklyngene skal møtes en gang i måneden fremover for å bli bedre kjent med hverandre, samt diskutere hvordan de skal tilrettelegge for kulturelt fellesskap og åpen innovasjon.

Les mer

Skiltplanen er under utarbeiding

Arbeidsgruppa håper på å ha en skisse av skiltplanen klar innen møtet i Leietakerforum 4. desember. Foto

Representanter fra Lindseth Reklame, Praksis Arkitekter, TALDE prosjektstyring og NORD universitet skal sørge for at det blir lett å finne frem i bygget. De utgjør arbeidsgruppa som jobber med skiltplanen for Innovasjonscampus Steinkjer.

Les mer