Høringsuttalelse fra aktørene i Innovasjonscampus Steinkjer, InnoCamp, om rapporten Ny studiestedsstruktur for Nord universitet

Origo, midtpunktet på InnoCamp. Arkitekttegning

Vi legger vekt på to forhold i høringsutkastet. For det første problematiserer vi selve premisset for rapporten, om at konsentrasjon av fagmiljøer er eneste strategi for å nå målet om god nok kvalitet og måloppnåelse i universitetets virksomhet. For det andre ser vi med undring at InnoCamp ikke er nevnt i rapporten, og vi gir en grundig presentasjon av konseptet og hva vi mener dette kan gi av positive effekter for Nord universitet.

Les mer

Nyborg ny konseptleder i InnoCamp

Joar Nyborg er engasjert som InnoCamp-utvikler for to år. – Det blir spennende å utvikle InnoCamp, sier påtroppende konseptleder Joar Nyborg. For meg dreier dette seg om samhandling som ressurs. Det å få til mer gjennom å gjøre i lag med andre, enn hva man hadde fått til alene. Billedlig kan man kanskje si at…

Les mer

Eksplosive søkertall til studieretning med nullopptak i 2019

Fra venstre: Helga D. Ísfold Sigurðardóttir, førsteamanuensis og studieprogramansvarlig for Spill og opplevelsesteknologi på Nord universitet her med studentene Joakim Bye, Jan-Tore Sylten og Jane Atkinson.

Bachelorstudiet for Spill og opplevelsesteknologi ved Nord universitet har på bare 9 år vokst fra å være et lite og relativt ukjent bachelorstudium, til å bli et ettertraktet, internasjonalt program. Før nullopptak ble vedtatt i mars hadde de allerede 555 søkere, og det var før søknadsfristen for EU/EØS og Norge var utløpt.

Les mer