Ser frem til samlokaliseringen av landbruket

Marit Haugen er valgt til ny styreleder i TINE og skriver historie ved å være TINEs første kvinnelige styreleder. Foto

Marit Haugen er prosjektleder for landbruksklyngen og har lenge jobbet med å få til en samlokalisering av landbruket. Hun har derfor store forventninger til Innovasjonscampus Steinkjer.

Les mer

Handelshøgskolen satser på digital økonomi og innovasjon

Torstein Gustavsen, studietestkoordinator ved Handelshøgskolen på NORD universitet.

På dagens nettverkslunsj var det Torstein Gustavsen, studietestkoordinator ved Handelshøgskolen på NORD universitet som holdt innlegget. I den forbindelse fikk vi også tatt en prat med han om veien videre for Handelshøgskolen og hans forventninger til innflyttingen.

Les mer

Nettverkslunsj med fokus på kultur

Foto: Thomas Jergel, Camerat

Temaet for nettverkslunsjen denne gangen var tilrettelegging for kulturelt fellesskap og åpen innovasjon. Det er nå bare i underkant av ti måneder til innflyttingen i de nye lokalene på NORD Universitet skal skje, og da er det viktig med økt fokus på hvordan vi kan bli best mulig på samhandling.

Les mer