Ungdommens distriktspanel organiseres fra Steinkjer

Distriktssenteret skal etablere og drive Ungdommens distriktspanel. Panelet er en nyskaping og er regjeringens lyttepost fra ungdom i Distrikts-Norge.   Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har gitt Distriktssenteret i oppgave å etablere og drifte Ungdommens distriktspanel. Ungdommens distriktspanel skal fremme framtidens løsninger for distriktene. Panelet skal bestå av én ungdom i alderen 14 til 23…

Les mer

Får forlenget klyngesatsing

woodworks

Skognæringa i Midt-Norge er utpekt som ny «Arena Pro-klynger» i Norge. WoodWorks! er den eneste klyngen for tre- og skognæringen i regjeringens satsing. Skognæringas tre-årige periode som Arena-klynge fra 2016 har vært svært vellykket og har gitt grunnlag for «opprykk» fra Arena til Arena Pro, som er det høyeste formelle klyngenivået for næringssatsing i Norge.…

Les mer

Hva gjør Landbruksdirektoratet i Steinkjer?

Kai Terje Dretvik

Landbruksdirektoratet har et 30-talls medarbeidere lokalisert i Steinkjer som arbeider med erstatning, skogforvaltning og regnskap/arkiv-tjenester.   – Landbruksdirektoratets lokalisering i Steinkjer var en politisk beslutning, og vi har ikke noen mening om det, sa seksjonssjef Kai Terje Dretvik, seksjon landbruks- og naturskadeerstatning, Landbruksdirektoratet, da han fortalte om virksomheten i Steinkjer på nettverkslunsjen i InnoCamp nylig.…

Les mer