Skip to content

Nyheter

Ekskursjon til Innovasjonscampus Steinkjer. Foto

Se bilder fra innsiden av bygget

Før helgen ble Drivhuset invitert med på ekskursjon til nye Innovasjonscampus Steinkjer for å se hvordan bygg og rom er i ferd med å ta form.

Les mer »

Drivhuset Awards 2018 vel gjennomført

Fredag 16. november gikk årets Drivhuset Awards av stabelen. Prisutdelingen arrangerer Drivhuset hver høst for å feire fellesskapet og ha det sosialt sammen.

Les mer »

Kulturbygging på dagsordenen

12. november ble det andre ledermøtet avholdt. Lederne fra de fem fagklyngene skal møtes en gang i måneden fremover for å bli bedre kjent med hverandre, samt diskutere hvordan de skal tilrettelegge for kulturelt fellesskap og åpen innovasjon.

Les mer »
Gruppemøte møblering av Innovasjonscampus

Forbereder møblering av innovasjoncampus

Det er mye som skal på plass før flyttingen til Innovasjonscampus kan begynne i august 2019. Torsdag 8. november var det møte angående møblering.

Les mer »
Ansatte i Online 24 Regnskap. Fotot

Online 24 Regnskap teller dagene til august

Online 24 Regnskap AS var aldri i tvil om at de skulle bli med resten av Drivhuset inn på nye Innovasjonscampus Steinkjer. Det nettbaserte regnskapsbyrået ser mange muligheter for samarbeid med de andre aktørene neste år.

Les mer »
Arbeidsgruppa håper på å ha en skisse av skiltplanen klar innen møtet i Leietakerforum 4. desember. Foto

Skiltplanen er under utarbeiding

Representanter fra Lindseth Reklame, Praksis Arkitekter, TALDE prosjektstyring og NORD universitet skal sørge for at det blir lett å finne frem i bygget. De utgjør arbeidsgruppa som jobber med skiltplanen for Innovasjonscampus Steinkjer.

Les mer »
Marit Haugen er valgt til ny styreleder i TINE og skriver historie ved å være TINEs første kvinnelige styreleder. Foto

Ser frem til samlokaliseringen av landbruket

Marit Haugen er prosjektleder for landbruksklyngen og har lenge jobbet med å få til en samlokalisering av landbruket. Hun har derfor store forventninger til Innovasjonscampus Steinkjer.

Les mer »
Torstein Gustavsen, studietestkoordinator ved Handelshøgskolen på NORD universitet.

Handelshøgskolen satser på digital økonomi og innovasjon

På dagens nettverkslunsj var det Torstein Gustavsen, studietestkoordinator ved Handelshøgskolen på NORD universitet som holdt innlegget. I den forbindelse fikk vi også tatt en prat med han om veien videre for Handelshøgskolen og hans forventninger til innflyttingen.

Les mer »
Foto: Thomas Jergel, Camerat

Nettverkslunsj med fokus på kultur

Temaet for nettverkslunsjen denne gangen var tilrettelegging for kulturelt fellesskap og åpen innovasjon. Det er nå bare i underkant av ti måneder til innflyttingen i de nye lokalene på NORD Universitet skal skje, og da er det viktig med økt fokus på hvordan vi kan bli best mulig på samhandling.

Les mer »

Ekstra penger til innflytting i Innovasjonscampus Steinkjer

Regjeringen foreslår å øke Landbruksdirektoratets budsjett for å håndtere de økte utgiftene flyttingen til Steinkjer vil medføre.

Les mer »